Kraftsjefer har på rekke og rad i vår snakket om den ekstraordinære situasjonen med høye strømpriser. Men i revidert nasjonalbudsjett slår regjeringen fast at dette nå er å regne som den nye normalen.

Finansdepartementet slår i revidert nasjonalbudsjett fast at situasjonen ikke lenger skal regnes som ekstraordinær. I stedet forventer departementet nå i lengre tid høyere skatteinntekter fra kraftbransjen, på grunn av høye kraftpriser.

«Høyere strukturelle skatteinntekter skyldes blant annet at det nå er lagt til grunn et varig høyere nivå på skatteinntektene fra kraftselskapene, som følge av forventinger om høyere strømpriser over tid», skriver Finansdepartementet i revidert budsjett.