Kommentar: Dette er en kommentar som gir uttrykk for skribentens analyser og synspunkter.

At Tina Bru sin energimelding har blitt liggende så lenge i Stortinget, har skapt en helt spesiell situasjon. For nå er det ikke lenger bare energimeldingen som skal behandles. Det har kommet tre meldinger til.

Oppsummert ser det slik ut:

Alle disse dokumentene fått samme saksordfører og har samme avgivelsesfrist.