Det viser morgendagens timepriser fra Nord Pool.

I Sør-Norge blir prisen under 4 øre fra klokka 02.00. Så faller den videre, og når bunnen med en pris på under 1 øre mellom klokka 08.00 og 09.00. I den timen er faktisk prisene i Sør-Norge enda lavere enn i Midt-Norge og Nord-Norge.

En strømpris på under 1 øre vil bety at en vanlig forbruker betaler rundt 50 øre/kWh, med nettleie og avgifter. Regnestykket vil variere litt ut fra hvilket nivå nettleia ligger på.

Made with Flourish

De lave prisene gjelder fram til og med klokka 17. Deretter stiger prisene raskt i Sør-Norge, og når 1,40 kr/kWh klokka 21 lørdag kveld. Som grafikken viser, stiger prisene i takt med nivået i SE3, som omfatter Stockholm og Göteborg.

Nesten ukjent prisnivå

Vi må tilbake til 3. oktober i fjor for å finne lavere timepriser enn morgendagens for Sør-Norge. Det var 3. oktober, da NO1 (Sørøst-Norge) og NO2 (Sørvest-Norge) begge hadde negative priser i to timer mellom klokka 04 og 06, og omtrent nullpris i de to timene etter det.

Til sammen var det bare 18 timer i fjor med en strømpris før nettleie og avgifter på under 1 øre, ifølge statistikken til Nord Pool.

Strømmarkedet på tre minutter: Krigspris på råvarer og stram kraftsituasjon i sør

På Vestlandet er prisene de laveste siden det helt spesielle strømåret 2020. Vi må helt tilbake til 21. november 2020 for å finne lavere timepris for NO5, enn det blir i morgen.

Døgnprisen blir på knapt 35 øre/kWh i Sør-Norge. Det er tredje dagen på rad at strømprisen er så lav i Sør-Norge, at den faktisk har falt under grensen for hva som utløser strømstøtte. Tilskuddet skal beregnes ut fra gjennomsnittlig spotpris for måneden, og nivået tidligere i mai har vært så høyt at det blir strømstøtte til husholdninger og enkelte andre også for mai.

Laveste siden 2020 i nord

I Midt-Norge og Nord-Norge blir døgnprisen faktisk under 5 øre/kWh lørdag, siden timeprisene lørdag kveld holder seg lave. Vi må tilbake til de to siste ukene i november 2020 for å finne lavere døgnpris i områdene NO3 og NO4, viser tallene fra Nord Pool.