Det er prisforskjellen mellom to prisområder som skal avgjøre hvilken vei kraftflyten skal gå; fra område med lav pris – til område med høy pris. Så langt i år (fra nyttår frem til 17. april) er det nettoeksportert i overkant av 3,5 TWh fra Norge til våre naboland.

Kapasiteten på overføringskablene vil avgjøre hvor mye strøm som kan flyte på en gang, men antall timer hvor flyten går i én retning er det som avgjør volumet som flytter seg over tid.