Haugaland Kraft la fram årsmeldingen fredag, som viser rekordresultater for konsernet, i likhet med flere andre som er lokalisert i Sør-Norge.

Omsetningen ble mer enn doblet til 3,7 milliarder kroner, mens årsoverskuddet endte på 945 millioner kroner – noe som er nesten fire ganger mer enn i 2020 (240 millioner) etter skatt.

Skattekostnaden er ti ganger høyere for fjoråret enn i 2020; opp fra 101 millioner kroner til 1,036 milliarder kroner.

Styret foreslår at utbyttet settes til 330 millioner kroner, noe som er omtrent 100 millioner kroner mer enn for ett år siden.