Eiere av solkraftverk på bygg med høyt energiforbruk må ofte betale høyere nettleie for solkraften de produserer selv, enn de som har solceller på bygg med vanlig energibruk, til tross for at de produserer og bruker solstrømmen lokalt.

Årsaken er kort fortalt at de må betale nettleie hver gang solstrømmen sendes fra ett tilknytningspunk på bygget til et annet. Jo flere målepunkter, jo høyere nettleie.