I skyggen av Strømnettutvalget, er også en annen rapport til vurdering. Europower har omtalt den tidligere her.

Det er Thema som på oppdrag av RME har sett på tilknytningsplikten. Kort oppsummert kan man si at de to rapportene står på hver sin side av nettet.

Mens Strømnettutvalget har vurdert hvordan nytt forbruk raskere kan kobles til, ser Thema-rapporten på samfunnsnytten ved å opprettholde nett der det er svært lite forbruk.