Oppdaterte tall fra SSB viser hvordan det går for Norges utenriksregnskap fra måned til måned.

Der viser tallene for april måned at Norge eksporterte strøm for 700 millioner kroner. Til sammenligning utgjorde strømeksporten kun 118 millioner kroner i april i fjor.

Totalt har Norge eksportert strøm for 2,9 milliarder kroner i løpet av årets fire første måneder. Det er godt over fire ganger så mye som på samme tid i fjor. Da utgjorde eksporten 663 millioner kroner i de samme månedene.

Forskjellen skyldes først og fremst at strømprisene i fjor var ekstremt lave, og at de så langt i år har vært markant høyere. Det er for øvrig verdt å bemerke at eksporttallene ikke inkluderer mai måned, en måned med rekordhøy strømpris.

Så er det ikke slik at strømmen bare går ut av landet. Den går begge veier, og så langt i år har Norge også importert strøm til en verdi av nesten 1,3 milliarder kroner. I april utgjorde den 391 millioner kroner.

Så langt i år har Norge hatt netto eksportoverskudd i strømmarkedet hver eneste måned. Eksporten var på sitt høyeste i januar. Det var første gang at Norge eksporterte strøm for mer enn én milliard kroner i løpet av en måned.

Norge eksporterte strøm for 700 millioner kroner i april.