Fredag var det nytt møte mellom det lille kraftlaget i Modalen, Norges nest minste kommune, og BKK Nett om hvorvidt Vestlandets store nettselskap skal overta det aller minste nettselskapet i Norge.

Kraftlaget er eid av innbyggerne i Modalen, og allerede på årsmøtet i fjor var saken oppe om hvorvidt nettaktiviteten skulle overdras til BKK.

Ifølge elverksjef Per B. Hanstveit er ikke prisen det viktigste for kraftlaget.

– Dette handler like mye om hva det vil bety for de som jobber hos oss, arbeidsplasser, oppmøteplasser og beredskap.