Etter å ha mottatt 46 høringsinnspill om likere nettleie har NVE nå kommet med sin anbefaling; De ønsker en tilskuddordning som skal støtte nettselskaper i