Målet er at innbyggere, utbyggere og norske myndigheter skal få et felles grunnlag for vurderinger av vindkraftprosjekter. Samarbeidet er en oppfølging av stortingsmeldingen om vindkraft på land, forteller Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) i en melding torsdag.

Det meste av rapporten er systematisering av eksisterende kunnskap, men NVE opplyser til Europower at det både er lagt frem nye tall om arealbruk og en ny rapport om mikroplast.

0,15 % av arealet er vindkraft

De 62 vindkraftparkene som var under bygging eller i drift ved nyttår 2020/21 beslaglegger et samlet areal på 587 kvadratkilometer.