Det er de store prisforskjellene som skaper flaskehalsinntektene. Nesten halvparten av inntektene fra dette området til Statnett i januar, kommer da også fra innenlands flaskehalser.

Resten er fra utenlandskablene, der inntekten er størst fra kabelen til Storbritannia, og deretter Tyskland.

Made with Flourish

Voldsom vekst i innenlands inntekter

Aldri før har Statnett hatt så store inntekter fra flaskehalsene i nettet på én måned, som i januar.