Fjernvarmestatistikken for 2021 viser at forbruk av fjernvarme utgjorde rundt 6670 GWh i 2021 som er det meste noensinne.

Det er noen nye fjernvarmeverk med i statistikken for 2021 som bidrar til en økning på 23 prosent fra året før, men selv uten disse, så var oppgangen på 19 prosent og fortsatt rekordhøyt, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Den store økningen må sees i sammenheng med at det var kaldere i 2021 enn året før, særlig på vinteren. Sett under ett var vinteren 0,7 grader under den nye klimanormalen for 1991–2000.

Fjernvarmeprisen følger strømprisen, men for husholdningskunder skal den maksimalt være like høy som strømprisen fratrukket eventuell strømstøtte.

Fjernvarme utgjør i dag tre prosent av energibruken til norske husholdninger.

(©NTB)