På forespørsel fra Europower har Statnett sett på det samlede omfanget av forespørsler om