Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå, som ble publisert fredag. Mens investeringsundersøkelsen til byrået generelt viser en voldsom vekst i ventede investeringer i industrien, trekker forventningene i bransjen fornybar energi ned.

Først og fremst er det investeringene i produksjon av ny elektrisitet som nærmest stopper helt opp i år. Ifølge undersøkelsen er det nå ventet en investering på 7,8 milliarder kroner i år. Det er 43 prosent lavere enn faktiske investeringer i fjor, og det er et fall på nesten 60 prosent på to år.