Validé Invest II er et norsk presåkornfond som fokuserer på fremtidsrettede energiløsinger og klimateknologi. Fondet har hovedfokus på investeringer i Rogaland.

– Regionen står sentralt i klimaomstillingen som Norge skal gjennom. Nysnø har stor tro på at Validé Invest II vil finne innovative og lønnsomme klimainvesteringer i Rogaland og Norge for øvrig, sier prosjektleder Guro Skjæveland i Nysnø i en pressemelding.

Fem millioner statlige kroner

Nysnø, som er et statlig investeringsselskap, går inn med 5 millioner kroner Validé Invest II. Dette bringer den totale fondsstørrelsen til 31,5 millioner kroner. Eksisterende investorer er blant annet T.D. Veen, DSD Investering, Lyse Vekst, Adjungo og Stavanger kommunes Vekstfond.

Fondet er rigget for å investere i selskaper i tidlig fase hvor behovet for kapital er stort, men hvor risikoen også er høy.

– Vi ser en spennende, høy omstillingsaktivitet i Rogaland for tiden. Ytterligere tilgang til kapital i den tidlige fasen vil bringe enda flere løsninger og gründere på banen, sier Eirik Sønneland, daglig leder i Validé Invest i meldingen.