De amerikanske råoljelagrene falt i forrige uke med en million fat, mens bensinlageret falt 0,9 millioner fat. Ukens nedgang i lagrene kommer