Nedgangen kommer blant annet etter operatørene i Mexicogulfen har startet opp igjen deler av produksjonen etter stormen "Delta" , som førte til