Etter ekstremværet i USA estimerer Platts at 3,4 millioner fat pr dag i produksjon har kommet opp,