Ifølge Opecs månedsrapport for april ser nå oljekartellet global etterspørsel i 2021 til 96,46 millioner far pr dag, oppjustert fra tidligere estimat