13 av 25 eier-kommunene i Agder Energi - altså et flertall - stemte i dag nei til å fusjonere med Glitre.

Men siden det er ulik eierandel blant kommunene, innebærer avstemmingen at det likevel er prosentvis flertall for fusjon.

Målt i eierandeler sa 56,2 prosent ja til fusjon, mens 43,8 prosent sa nei.

Avstemningen skjedde på et eiermøte i Kristiansand mandag.

Skal stå sammen - i teorien

Samtlige Agder-kommuner har eierandel i Agder Energi, men altså med ulik eierandel.