I starten av neste uke legger strømnettutvalget fram sine forslag. Deres hovedoppgave er å komme med oppskrift på hvordan man kan bygge strømnett raskere i Norge.

Før forslagene bli realisert må nettselskapene finne sine egne metoder for å ordne køen av nettsøknader.

En som sitter midt i dette arbeidet er Thea Øverli. Hun er storkundekontakt i Lede, nettselskapet til Skagerak Energi. Selskapet dekker hele Vestfold og det meste av Telemark.

Øverli jobber i avdelingen for utvikling og analyse i Lede, og har ansvar for å ordne køen for alle som ønsker nettilknytning.