Polens regjering og fagforeninger ble onsdag enige om et avtaleutkast om å stenge landets kullgruver innen 2049. Avtalen inkluderer sluttvederlag for 120.000 arbeidere og midler til kullbassenget i Schlesien. For tiden er Polen avhengig av kull, som dekker