Polens regjering og fagforeninger ble onsdag enige om et avtaleutkast om å stenge landets kullgruver innen 2049.

Avtalen inkluderer sluttvederlag for 120.000 arbeidere og midler til kullbassenget i Schlesien.

For tiden er Polen avhengig av kull, som dekker 70 prosent av landets energibehov. Landet planlegger å redusere andelen til 11 prosent innen 2040 før det avvikles helt før EU-fristen i 2050.

Sysselsetting i kullsektoren har tradisjonelt vært et politisk følsomt tema i Polen, hvor gruvearbeidere og deres familier fremdeles utgjør en viktig velgergruppe.