Koronakrisen har skapt problemer for gjennomføringen av flere kraftprosjekter og etter hva Europower Energi erfarer er det meldt om byggeutsettelser