Onsdag denne uka publiserer Statnett sin månedlige oversikt over hvor store inntekter systemoperatøren har fått fra flaskehalsene i nettet. Når det er prisforskjeller mellom to områder får produsenten betalt prisen i sitt område. Forbrukeren betaler prisen i sitt område. Differansen tilfaller systemoperatøren.

Men Statnett kan ikke bruke penger utover den inntektsrammen selskapet får hvert år, og som er på cirka 10 milliarder kroner i år. Operatøren kan altså ikke gjøre hva den vil med ekstrainntekten. Reguleringsmyndigheten for energi (RME) skal godkjenne bruken.