For hele 2021 hadde Arendals Fossekompani et overskudd før skatt på 332 millioner kroner. I første kvartal i år er overskuddet altså på 134 millioner kroner. Skatten utgjør 98 millioner kroner, eller 73 prosent, ifølge den finansielle rapporten.

Langt mindre produksjon

Arendals Fossekompani har to elvekraftverk nær Arendal. De to kraftverkene er avhengig av hvordan Agder Energi styrer sine magasiner lenger oppe i vassdragene, og det framgår av rapporten at tilstrømmingen har vært rundt 30 prosent under normalen i første kvartal.