Rana kommune er blant storforbrukerne av strøm, med et årlig forbruk på rundt 25 GWh. Kommunen er også største eier i Helgeland kraft, men en