Rapporten «En grønnere fornybarnæring: Muligheter og utfordringer» blir presentert av Energi Norge på et frokostseminar i dag. Rapporten er utarbeidet av konsulentselskapet PWC, og handler om hvordan også fornybarbransjen må kunne minimere egne utslipp og miljøavtrykk.

Utrederne har både hatt en spørreundersøkelse blant medlemmene til Energi Norge, snakket med eksterne fageksperter og interesseorganisasjoner, samt gjort intervjuer med folk i bransjen.

Miljøtiltak fra nettselskapene uteblir fordi regelverket ikke legger til rette for nye og mer miljøriktige løsninger, kan vi lese av rapporten.