”Rec er fanget mellom for høy kostnadsbase og lite utvikledenedstrømssalgskanaler for å fange opp den nødvendige premien på