Det viser en melding som OED la ut fredag ettermiddag.

– Etter innspill fra en rekke aktører har regjeringen nå besluttet å innføre en overgangsperiode for kravet om at energileddet maksimalt kan utgjøre 50 prosent av nettselskapets inntekter, frem til 1. juli 2024, heter det i meldingen.

OED vil be RME foreta en evaluering av nettselskapenes nettleiestruktur i løpet av 2024.

– Øvrige bestemmelser i forskriften trer i kraft som planlagt 1. juli 2022, skriver regjeringen videre.

Minst eller maksimalt

Dette innebærer at regjeringen ikke har gitt etter for anbefaling/kravet fra 29 organisasjoner og nettselskaper om at energileddet skal utgjøre minst 50 prosent av nettleien.