Behandlingen av funksjonelt skille er blant de aller mest langdryge sakene i norsk politikk. Saken har versert i systemet siden 2014 (se hele tidslinjen nederst i saken).

Nå er saken i spill på nytt.

Kravet om funksjonelt skille innebærer at ledelsen i et nettselskap ikke kan delta i ledelsen i annen virksomhet i et selskap/konsern. Kravet hindrer også at morselskapet kan instruere nettselskapet i den daglige driften og oppgradering av nettet.

I dag gjelder kravet for alle nettselskaper med flere enn 10.000