Det ble i dag tidlig sendt ut en felles pressemelding fra stortingsgruppene til de fire regjeringspartiene. Der kommer det frem at de avviser Sanderud-utvalgets forslag om å innføre grunnrenteskatt for alle kraftverk 1500 kVA.

I meldingen er de energipolitiske talspersonene fra alle de fire partiene sitert:

– Småkraftverkene beholder dagens innslagspunkt for grunnrenteskatt, sier stortingsrepresentant Liv Kari Eskeland (H).

– Forslaget har skapt mye usikkerhet i småkraftsektoren. Siden det er uaktuelt for oss å gjøre endringen som kraftskatteutvalget foreslår, slår vi det fast allerede i dag, sier stortingsrepresentant Terje Halleland (Frp).

– Nedre grense for grunnrenteskatt ble økt fra 5,5 til 10 MVA i statsbudsjettet for 2015 av de fire samarbeidspartiene. Vi ser ingen grunn til å endre denne grensen nå, sier stortingsrepresentant Tore Storhaug (KrF).

– Vi trenger mer grønn energi i Norge. Når vi nå bekrefter at småkraftverkene skal beholde grensen på 10 MVA også i fremtiden, håper jeg det bidrar til ytterligere investeringer i småkraft, sier stortingsrepresentant for Ketil Kjenseth (V).

Kraftskatteutvalget anbefalte tidligere å redusere den nedre grensen for grunnrenteskatt fra 10 000 kVA til 1 500 kVA. Forslagene fra utvalget ligger fortsatt ute til høring, men nå slår altså regjeringspartiene på forhånd fast at det ikke blir noe endring for småkraften.

De andre forslagene fra Sanderud-utvalget har de fire partiene ikke tatt stilling til.

– De øvrige forslagene fra utvalget vil regjeringspartiene først ta stilling til etter at høringsfristen er gått ut, skriver de i pressemeldingen.