Prisforskjellene mellom nord og sør har aldri vært større, skrev Europower mandag sist uke. Forrige søndag og mandag lå prisene i Sør-Norge over sju ganger høyere enn prisene lenger nord.

Søndag og mandag er det langt større forskjeller. Nå er spotprisen i de sørlige områdene (NO1, NO2 og NO5) mer enn ti ganger høyere enn i Midt-Norge og Nord-Norge (NO3 og NO4).

Laveste priser i år

Søndag og mandag er spotprisen i nord på under 130 kroner/MWh. Det er den laveste prisen i disse områdene så langt i år.

I sør ligger derimot prisen på drøyt 1350 kroner/MWh. Med et par unntak har prisen ligget på dette nivået i nesten to uker, etter at prisen nådde en foreløpig januartopp med nesten 1940 kroner/MWh den 10. januar.

På toppen av denne prisen kommer nettleie og avgifter.

Som Europower fortalte tidligere i januar, så har daglig leder i Distriktsenergi, Knut Lockert, sendt et brev til OED der han ber om at det settes ned et uavhengig utvalg som skal granske de nasjonale prisforskjellene.

Den svenske regjeringen ga torsdag ordre om at Svenska kraftnät må levere hyppige rapporter om hva de gjør for å redusere prisforskjellene. Begrensinger i det svenske nettet er en viktig årsak også til de store prisforskjellene i Norge.

Mellom-Europa langt dyrere

Mandagens spotpriser viser at prisnivået i de to nordligste svenske områdene er på nivå med prisene i nordligste del av Norge. I Sør-Sverige er prisen knapt 62 euro/MWh – altså under halvparten av prisnivået i Sør-Norge.

Norge har imidlertid på langt nær de høyeste strømprisene mandag. Tyskland, Østerrike, Frankrike og Benelux-landene ligger alle på over 240 euro/MWh. Altså betaler mellomeuropeerne rundt 80 prosent mer for strømmen enn man må gjøre i Sør-Norge – eksklusive tariffer og avgifter.