Sist uke var fyllingsgraden i vannmagasinene i prisområde NO2 (Sørvest-Norge) på 18,7 prosent. Det er 0,2 prosentpoeng under den tidligere bunnrekorden, som ble satt i 2003.

Det viser den ukentlige rapporten om kraftsituasjonen i Norge, som NVE publiserte onsdag.

Direktoratets egen statistikk går tilbake til 1995. Aldri før er det registrert så lav vannstand i dette området så sent på året.

Det er vel kjent at det er lite vann i magasinene. Så langt i år har fyllingsgraden i NO2, som omfatter nesten 40 prosent av de samlede norske vannmagasinene, likevel ligget litt høyere enn de to verste årene i statistikken, 2003 og 2011.

Men ikke nå lenger. For tre uker siden ble situasjonen verre enn i 2011, og sist uke var tallene for 2022 de dårligste som er registrert. Bare 6,3 TWh er nå tilgjengelig i vannmagasinene.

Made with Flourish

Ifølge NVE var temperaturen ganske lav i hele landet sist uke, og det er også denne uka ganske kjølig vær, noe som kan forsinke snøsmeltingen. For hele landet er det litt mer snø i fjellet enn normalt – 48 TWh nå mot normalt 45 TWh.

Om året utvikler seg som normalt framover, vil fyllingsgradene i Sør-Norge være på 60 % ved inngangen til neste vinter, har Eylert Ellefsen i Energy Quantified analysert seg frem til. Det er tangering av bunnrekorden fra 1996, som står som det året med lavest fylling i uke 40.

Fortsatt rekorddårlig i vest

Europower fortalte for tre uker siden at fyllingsgraden da var rekordlav på Vestlandet (NO5). Slik er det fortsatt. Inneværende uke er den uka da fylllingsgraden normalt begynner å øke igjen på Vestlandet. Med kjølig vær kan det være duket for en ny bunnotering.

Tilsiget til magasinene har vært klart mindre de to siste månedene på Vestlandet enn det som er normalen, framgår det av NVEs nyeste analyse.

Made with Flourish

På Østlandet er det lite magasinkapasitet i utgangspunktet, men her har fyllingsgraden begynt å øke fra bunnivået for tre uker siden.

Samlet sett anslår NVE at den hydrologiske balansen for hele Norge, der magasinfylling, snø og grunnvann ses i sammenheng, er litt under normalen – omtrent som de tidligere ukene. Ubalansen var mye større ved inngangen til året. Anslaget er at underskuddet på drøyt 8 TWh vil bli redusert til 6 TWh i løpet av denne uka.

Netto import fra England

NVE slår også fast at sist uke var den første etter at North Sea Link kom i drift, at Norge var netto importør av strøm fra England. Sist uke var prisene i Sør-Norge på nivå med København-området, mens både Jylland, Tyskland og Nederland lå marginalt høyere i pris. Storbritannia hadde på sin side en strømpris som lå mer enn 10 prosent under det sørnorske nivået, ifølge NVEs rapport.

Totalt så langt i år har Norge eksportert 4 TWh med elektrisitet. Det er omtrent som samme periode i fjor (3,9 TWh).

Både produksjon og forbruk ligger rundt 5 TWh under fjoråret så langt i år i Norge. Målt i prosent har begge deler falt mer i Norge enn i Norden for øvrig.