Hydro Energy hadde et rekordkvartal de tre første månedene i år. Omsetningen for Hydro Energy økte fra 2,1 milliarder kroner til drøyt 2,3 milliarder. Driftsresultatet endte på 851 millioner kroner, som er nesten en dobling fra samme periode i fjor.

En viktig grunn til dette er at kraftprisene var betydelige høyere i dette kvartalet enn samme kvartal i fjor. Lave temperaturer, tørre værforhold, høyt forbruk og lav vindkraftproduksjon trekkes fram som årsaker til dette.

Utforsker vekstmuligheter i fornybar

Hydro meldte nylig at selskapet satt klar strategisk retning fram mot 2025. Det innebærer utforsking nye vekstmuligheter innenfor fornybar energi, ikke minst hydrogen.

– De nye vekstprosjektene i Hydro Energy har god framdrift. Vi ser et stort potensial for å skifte ut naturgass med hydrogen ved verkene våre. Vi vil derfor utforske potensialet for utvikling og drift av hydrogenanlegg for å møte den store interne etterspørselen, i tillegg til å betjene det eksterne markedet, ved å utnytte selskapets kompetanse på industrivirksomhet og fornybar kraft, sier Hydro-sjef Hilde Merete Aasheim i en børsmelding.