Det er Strömfallet og Streamgate North som har solgt kraftverkene til Småkraft, som med dette gjør sine første oppkjøp i utlandet.

Småkraft påpeker at Sverige og Norge er en del av det samme kraftmarkedet og at landene er kulturelt og historisk like. Samtidig er teknologien som anvendes basert på de samme prinsippene i Norge og Sverige.

Småkraft-sjef Terje Vedeler mener selskapet med sine rundt 150 kraftverk har mye å bidra med i det svenske småkraftmarkedet, ikke minst i form av mer effektiv drift og nye tekniske løsninger.

Flere svenske oppkjøp på gang

Selskapet har også planer om flere oppkjøp i Sverige.

Småkraft, med Terje Vedeler i spissen, satser nå på det svenske markedet. Foto: Småkraft AS

– Ja, dette er en videreføring av satsingen vi har i Norge. Vi har tilsvarende utgangspunkt og ønsker å utvide porteføljen også i Sverige. Vi ser på et par andre spennende muligheter akkurat nå, men det er foreløpig ikke håndfast, sier Småkraft-sjef Terje Vedeler til Europower.

– Ser dere på andre land også?

–Nei, per i dag er det kun Norge og Sverige. Så får fremtiden vise hva som blir de neste strategiske skrittene.

Trenger betydelige oppgraderinger

Han ønsker ikke å oppgi prisen på oppkjøpet som nå er gjort, men påpeker at det er et litt annet oppsett enn det som er vanlig blant annet fordi det investeringsbehovet er trukket fra.

– Dette er i stor grad eldre kraftverk, derfor trengs betydelige oppgraderinger.

Disse blir finansiert via egenkapitalen. Vedeler trekker fram at Småkraft har for vane å samarbeide med de lokale kreftene som eier vannressursene på ulikt vis. Disse samarbeidsmodellene vil bli tatt i bruk i Sverige også.

Selskapet har kjøpt en rekke kraftverk den siste tiden og går med underskudd.

– Når får dere overskudd?

– Ja, si det. Det kommer jo an på prisene. Og når de de kan svinge fra over 100 øre/kWh til minus 2 øre/kWh på noen timer så er ikke det lett å beregne, sier Vedeler som påpeker at selskapet har mandat for vekstsstrategien som nå føres og at investeringer tas fra egenkapitalen.

Første ansatte i Sverige

Henrik Sandberg som, selger av Strømfallet-porteføljen, blir den første ansatte i Småkrafts svenske organisasjon og vil være sentral i videreutvikling av virksomheten i Sverige.

– Jeg er veldig glad for å få fortsette på denne reisen sammen med Småkraft. Jeg er overbevist om at hele bransjen har godt av at det kommer inn en langsiktig aktør med kompetanse, ressurser og vilje til å satse på småskala vannkraft, sier han i en pressemelding.