Hydrogenselskapet Everfuel, som er basert i Danmark men notert på den norske Euronext Growt børsen, har signert en samarbeidsavtale med OKQ8.

OKQ8 har et nettverk av over 400 bensinstasjoner i Sverige. Ifølge børsmelding innebærer avtalen at de sammen skal utvikle hydrogenmarkedet i Sverige.

Samarbeidet omfatter blant annet å bygge et nettverk av fyllestasjoner for hydrogen både på dagens og nye OKQ8-stasjoner.

Rettet mot tungtransport

Hovedmålgruppen for hydrogenfyllestasjonene vil i første rekke være rettet mot tungtransport, men også for personbiler. Det skal ikke minst dekke større byer og transportårer mellom Stockholm, Malmö og Göteborg.

Målet i første omgang er å ha felles10 hydrogenstasjoner i drift innen 2024. Everfuel ønsker totalt å rulle ut 15 hydrogenstasjoner i Sverige innen utgangen av 2023.