Europower publiserte i går ligningstallene til toppsjefene i norske kraftselskap. I denne saken går vi et trinn ned, og ser på den skattbare inntekten til konserndirektørene i de største selskapene.

Som tabellen viser er det direktørene i Statkraft som i snitt har den klart høyeste skattbare inntekten, med et gjennomsnitt på over 4,5 millioner kroner.

Snittet dras imidlertid opp av Birgitte Ringstad Vartdal som har eierandeler i et familieselskap innen fiskeri.

Med unntak av Vardal er det finansdirektøren i Hafslund Eco som hadde høyest inntekt i 2020.