Kvina Energy Park annonserte i januar at selskapet ha store planer om å bygge et gigantisk anlegg for produksjon av grønt hydrogen i Kvinesdal.

Anlegget, som er anslått vil kreve en investering på rundt 5 milliarder kroner, skal etter planen settes opp på en 500 dekar stor tomt ved Fedafjorden.

– Som Mongstad for oljeindustrien

– Håpet er at at Kvina Energy Park skal bli for hydrogen det Mongstad er for oljeindustrien, uttalte styreleder Tore Knapskog til Finansavisen i januar.

Han fortalte den gang at det ikke manglet på beilere som vil være med på satsingen. Og nå er en avtale med børsnoterte Hydrogenpro på plass.

Det er ingen frykt for strømmangel, da anlegget er planlagt å bli bygget nært hovednettet i Norge. Det forventes tilgang på 500-800 MW, som vil gi grunnlag for en årlig produksjon på rundt 100 000 tonn hydrogengass. Man anslår at det kan innebære reduksjon i CO2-utslipp på 190 000 tonn.

Etablerer felles selskap

Strømprisen er en nøkkelfaktor innen produksjon av grønt hydrogen. I børsmeldingen heter det at Hydrogenpros teknologi vil forbedre anleggets effektivitet samt redusere strømforbruket med 14 prosent.

Partene vil etablere et nytt felleseid selskap, Kvina Hydrogen, som skal engasjere seg i den industrielle og kommersielle utviklingen av prosjektet.

– Vi er glade for å samarbeide med Hydrogenpro om å utvikle vår hydrogenambisjon. Dette, i kombinasjon med aktiv støtte fra kommunen, gjør oss veldig begeistret for våre fremtidige muligheter, uttaler styreleder Knapskog i meldingen.