Bremangerlandet vindkraftverk fikk sin anleggskonsesjon fra NVE for to år siden. Nå vil eierne ha utsatt frist for idriftsettelse av vindparken.

Selskapet eies av SFE Produksjon, som da igjen eies av Sogn og Fjordane Energi.

Statsforvalteren i Vestland gir i en høringsuttalelse til NVE klar beskjed om at søknaden ikke bør innvilges.

I sin uttalelse gjengir Statsforvalteren tre av hovedargumentene i søknaden fra BVAS, etterfulgt av deres egen vurdering under hvert punkt.

Argument én: Manglende avklaring fra offentlige myndigheter

BVAS mener det har vært lang saksbehandlingstid på grunn av manglende avklaringer fra offentlige myndigheter.