Sammantaget är solkraft det mest populära alternativet, medan vindkraft är mest populärt bland riksdagskandidaterna från