Skagerak kraft har bestemt seg for å bygge et nytt kraftverk ved Dalsfoss i Kragerøvassdraget. Det kommer frem i en pressemelding. Regningen kommer på 140 millioner kroner og det nye anlegget