Pressemelding:

Et konsortium ledet av BKK ble tildelt midler av den offentlige finansieringsordningen PILOT-E for å utvikle en forsyningskjede for flytende hydrogen til maritim sektor. Mongstad Industripark er nå valgt som lokasjon.

Mongstad ble valgt på grunn av sin ideelle beliggenhet på vestkysten av Norge, nær kundene innenfor maritim sektor. Lokasjonen gir også gode muligheter for utvidelser, for å møte fremtidig økning i etterspørselen etter flytende hydrogen. Mongstad åpner dessuten for synergier, ettersom det ligger nært prosjektpartner Equinors raffineri.

Investeringsbeslutning for produksjonsanlegget forventes å bli tatt i slutten av 2020. Parallelt utvikles løsninger for lagring og transport til sluttbrukere i den maritime sektoren. Målet er å gjøre flytende hydrogen tilgjengelig for kommersiell skipsfart tidlig i 2024.

Lasteskip blir trolig første bruker

Den første brukeren av det flytende hydrogenet som skal produseres på Mongstad antas å bli godsskipet «Topeka», som er under utvikling av Wilhelmsen.

Som partnere i PILOT-E-konsortiet har Wilhelmsen og Equinor utført en studie av hvordan fartøyer drevet av flytende hydrogen kan betjene logistikken mellom Equinors forsyningsbaser.

Man ser for seg to skip som transporterer utstyr og materialer mellom forsyningsbasene i Stavanger og på Mongstad. Skipene vil også anløpe godshavner i området og gi tilgang på utslippsfri transport til andre.

Mongstad Industripark. Foto: Øyvind Hagen

Erstatter lastebiler

Disse skipene vil kunne erstatte en vesentlig del av lastebilene som benyttes i dag, noe som kan gi betydelige utslippsreduksjoner og økt trafikksikkerhet.

Prosjektet har også som mål å etablere hydrogenterminaler på NorSeas forsyningsbaser langs kysten, for å sikre tilgjengeligheten av hydrogen også for andre fartøyer.

– Topeka-konseptet med nullutslippsseilinger på opptil 400 nautiske mil, vil gi nyttig erfaring for alle fartøystyper. Hydrogenterminalene vil i tillegg bidra til å fjerne barrierer mot investeringer i hydrogenløsninger for olje- og gassindustrien og andre sektorer, sier direktør Jan Eyvin Wang i Wilhelmsen-gruppen.

– Starten på en stor norsk hydrogenindustri

– Dette er et veldig viktig prosjekt i en svært utfordrende tid for offshoreindustrien og den maritime næringen. Det kan representere starten på en stor norsk hydrogenindustri. Det vil skape nye arbeidsplasser og styrke de norske maritime leverandørenes konkurranseevne i et globalt marked der avkarbonisering av skipsfarten står høyt på dagsordenen, sier konserndirektør Ingrid von Streng Velken i BKK.

PRESSEMELDINGEN fra Maritime Cleantech er redigert og kortet ned av Europower Energi.