Tilgangen på viktige mineraler og metaller til det grønne skiftet er kritisk, og nevnes stadig oftere som en stor utfordring for å kunne takle energiomstillingen.

Elbiler, solcellepaneler, datamaskiner og batterier med flere er avhengig av disse mineralressursene.

Samtidig har korona og andre forhold gjort at det har problemer med transporten og bearbeiding av mineralene.

Dette har blant annet har ført til en økende komponentmangel i verdikjeden innen energi og teknologi. Noe som kan forverre seg med tiden.

Ville kartlegge kritiske mineraler

EU har de siste ti årene publisert en liste over kritiske mineraler og metaller. Flere av disse utvinnes i stor grad i ustabile land hvor miljø og menneskerettigheter ikke står høyt i kurs.

EU har derfor forsøkt å kartlegge behovene og forekomsten av slike råmaterialer i de ulike regionene i Europa.

Det er enorme rikdommer i den nordiske berggrunnen

Håkan Lind, Nordic Innovation

Nordic Innovation, som er en del av Nordisk ministerråd, tok dette videre. Ulike kunnskapsmiljøer innen geologi i Norden gikk sammen om arbeidet. Fra Norge har NGU (Norges Geologiske Undersøkelse) og Direktoratet for mineralforvaltning deltatt.

I en fersk rapport slås det fast at det i Norden er store mengder av de fleste kritiske mineralene og metallene som EU etterspør.

Norden kan dermed sikre Europa og resten av verden tilgang til kritiske råvarer produsert med høy bærekraft, etikk og miljøstandarder, ifølge rapporten.

– Enorme rikdommer

– Det er enorme rikdommer i den nordiske berggrunnen. Den er helt unik og på linje hva vi finner i Canada, sier seniorrådgiver Håkan Lind i Nordic Innovation.

– Men de må jo utvinnes, og naturinngrep som gruvedrift er jo ikke populært?

– Veldig mye av disse metallene og mineralene finnes i allerede etablerte gruver. Samtidig kan man også utvinne dem fra for eksempel deponihauger, sier han.

Kan utvinne kobolt fra kobbergruver

Viktigste kritiske mineraler i Norden
 • Kobolt
 • Grafitt
 • Hafnium
 • Litium
 • Niob
 • Platinametaller
 • Sjeldne jordarter
 • Silisium
 • Tantal
 • Titan
 • Vanadium

Som eksempel trekker han fram kobolt. Dette er et svært viktig materiale i batterier, som blir sentralt i de grønne skiftet. 70 prosent av kobolten, som brukes i dag, kommer fra Den demokratiske republikken Kongo. Det er sårbart at man er så avhengig av et land.

– Man kan se for seg at det er mulig å utvinne kobolt i nordiske kobbergruver, sier Lind.

Nordic Innovation vil nå se nærmere på hva man på nordisk nivå kan gjøre når det gjelder sporbarheten til mineraler og metaller.