Mandagens strømpris valser over den forrige rekorden fra 29. november. Da var døgnprisen i Sør-Norge 256 øre/kWh, mens den i morgen er 311 øre.

I sju driftstimer er prisen over 400 øre/kWh, og det topper seg i timen fra 18 til 19 da timeprisen er 459 øre/kWh.

Dette gjelder de tre prisområdene i Sør-Norge som har identiske priser gjennom hele døgnet.

I Midt-Norge og Nord-Norge er prisene mye lavere. Der er døgnprisen 58 øre/kWh, og høyeste timepris 73 øre.

Regjeringens støttepakke

En timepris på 459 øre i Sør-Norge, ville normalt sett bety at strømkundene måtte ha betalt rundt 625 øre/kWh inkludert nettleie og avgifter. Nå må vi imidlertid begynne å regne inn regjeringens strømstøtte-pakke.

Etter forliket mellom Ap, Sp og SV går støtten ut på at staten dekker 55 prosent av strømregningen av det som er over 70 øre/kWh. Støtten gjelder allerede for desember.

Hvis støtten gjaldt time for time, ville prisen i ekstremtimen i morgen blir redusert fra 625 øre til rundt 357 øre/kWh - inkludert nettleie og avgifter.

Støtten regnes imidlertid ikke time for time. Utgangspunktet for støtten vil være en gjennomsnitts pris gjennom måneden. Den vet vi ikke før måneden er slutt, og det vil være RME som regner ut gjennomsnittet basert på timepriser.

Støttebeløp 50 øre/kWh

Vi vet altså ikke hva støtten blir i desember, men vi kan bruke døgnprisen i Sør-Norge så langt for å få en idé om hvordan støtten vil slå ut.

Gjennomsnittlig døgnpris så langt i desember er 161 øre/kWh før avgifter. Som nevnt er innslagspunktet i støtten 70 øre/kWh. Staten vil altså betale 55 prosent av 91 øre gitt at 161 øre blir stående som et snitt for desember.

Staten vil med de forutsetningen dekke 50 øre/kWh i desember. Regnestykket er 55 prosent av 91 øre. Kundene slipper også å betale moms for dette beløpet, så støttebeløpet er i praksis 62,5 øre/kWh.

Så kan vi gå tilbake til den dyreste timeprisen i morgen på 459 øre/kWh. Gitt at staten dekker 50 øre/kWh i desember, betyr det at kundene må betale 409 øre/kWh i denne ekstremtimen.

Så må vi legge på nettleie og avgifter, og sluttsummen blir da rundt 562 øre/kWh.

Budskapet fra regjeringen har vært at staten betaler halve regningen over 70 øre/kWh, men når man legger inn alle forutsetningene i ekstremt dyre timer, så ser man at støtten utgjør en ganske liten del av sluttsummen.