– Vi har ikke gasslagre, men vi har vannkraftmagasiner. Da må vi få ta hensyn til forsyningssikkerhet når fyllingen i våre magasiner er rekordlav i Sør-Norge. Det synes jeg er et fornuftig utgangspunkt for en dialog, sier Arnstad til Nationen.

Innen utgangen av april blir det lagt fram et lovforslag om at EUs medlemsland skal ha minst 90 prosent fulle gasslagre innen 1. oktober i år. Tiltaket skal kutte de høye strøm- og energiprisene og sørge for nok gass til neste vinter.