Med en nettleiemodell som baserer seg på høye «strømtopper» fra forrige måned, handler det om å ikke bruke for mye strøm på en og samme tid for å unngå dyr nettleie.

«Ved å forenkle tidsdifferensieringen til å skille mellom dag og natt/helg, blir det enklere for strømkundene å flytte fleksibelt forbruk som elbillading til perioder med mye ledig kapasitet i nettet for å oppnå nettleiebesparelse», skriver Huseierne, som har vært med på å utforme den nye nettleien, på sin egen nettside.