I juni i fjor fortalte Europower at Stange Energi var på leting etter et selskap som kunne overta nettvirksomheten.

Mandag kveld ble det kjent at Stange Energi Nett blir en del av Eidsiva Energi, og fusjoneres med nettselskapet Elvia.

Stange Energi får en eierandel på 2,34 % i Innlandet Energi Holding, som vil eies av 27 kommuner i Innlandet og Innlandet fylkeskommune. Stange Energi blir dermed sjuende største eier i selskapet.

I tillegg til nettvirksomheten, inngår Stange Energis kraftproduksjon på Vinstra som en del av avtalen.