Som Europower Energi tidligere har omtalt, var bakgrunnen for Statsforvalteren i Trøndelags vedtak som nå er opphevet gjennom den rettskraftige dommen, var en klage fra Norges Miljøvernforbund, som mente de hadde rett på å få utdelt dokumenter fra TrønderEnergi AS.

Oslo tingrett ga TrønderEnergi medhold, og har også dømt Staten til å dekke TrønderEnergi AS saksomkostninger på nær 250.000 kroner. Nå har Staten ikke valgt å anke saken. Dommen er dermed er rettskraftig.

– Da det ikke var klageadgang på Statsforvalterens vedtak, var vår eneste mulighet for å få omgjort vedtaket, å gå rettens vei og saksøke staten. Vi er veldig godt fornøyde med at Oslo tingrett har gitt oss medhold, og at saken nå er endelig avgjort, sier konserndirektør for kommunikasjon i TrønderEnergi, Stig Tore Laugen, i en pressemelding.

Stig Tore Laugen, Trønderenergi. Foto: Gunhild Haugnes

TrønderEnergi vant dermed frem i en sak tilsvarende den BKK tapte i november i fjor, men som de har anket.

– Vi fikk gjennomslag for vårt syn på både jussen og de faktiske forhold, og er veldig godt fornøyd med utfallet. Dommen betyr at vi har rett til å verne om våre forretningshemmeligheter på lik linje med våre privateide konkurrenter, sier juridisk direktør Kari Skeidsvoll Moe i TrønderEnergi.

Fulgte ikke råd om å anke

Staten velger å ikke anke og følger dermed ikke anbefalingen fra Norges Journalistlag (NJ), som i et intervju med Journalisten gi uttrykk for at de to selskapene BKK og TrønderEnergi bør behandles likt.

– Begge de to konsernene er offentlig eid, og det er like viktig for allmennheten å få innsyn i TrønderEnergi som i BKK, sa organisasjonens advokat Ina Lindahl Nyrud, som oppfordret Kommunaldepartementet til å anke dommen mot TrønderEnergi.