I starten av juli presenterte regjeringen sitt forslag for å øke tilbudet av fastpris-avtaler. Hovedgrepet er at når kraftprodusenter inngår slike avtaler skal de betale grunnrenteskatt ut i fra oppnådd pris, og ikke ut i fra spotpris slik som i dag.

Les mer her om detaljene i regjeringens forslag, og om sammenhengen mellom grunnrenteskatt og fastprisavtaler.

Opplegget til regjeringen er at strømsalg-selskaper skal forhandle avtaler direkte med kraftprodusenter, og at strømselgerne skal ta maksimalt 0,5 øre/kWh i påslag.